ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Хоча у 2010-хх тренінг став невід’ємною частиною психологічної освіти, зі свого досвіду можу сказати, що все ще багато хто не правильно розуміє його задачі і можливості. Маючи більш ніж десятирічний досвід проведення тренінгів хочу поділитися своїм баченням саме психологічного просвітницького (або іншими словами навчального) тренінгу та особливостями його підготовки.

Просвітницький тренінг – це запланований процес, призначений надати або поновити знання та навички учасників, перевірити їх ставлення до проблеми та поведінку з метою їхньої зміни чи оновлення.

Хоча ППТ розвиває комунікативні навички, впливає на особистісний розвиток, його головною функцією є інформування учасників щодо конкретної проблеми.

Специфічні риси психологічного просвітницького (навчального) тренінгу:

 • дотримання принципів групової роботи;

 • наявність більш-менш постійної групи (переважно від 10 до 20 осіб, що періодично збираються на зустрічі чи безперервно працюють протягом двох – п’яти днів);

 • певна просторова організація (частіше за все – робота у зручному ізольованому приміщенні, де учасники переважну частину часу сидять у колі);

 • використання активних та інтерактивних методів роботи;

 • об’єктивація суб’єктивних почуттів, емоцій, думок, знань учасників групи стосовно подій, які відбуваються в групі, вербалізована рефлексія.

 В.-Д. Веблер, так описує компоненти просвітницького тренінгу:

  1. Мета

Метою просвітницького тренінгу є підвищення рівня інформованості щодо проблеми; зміна ставлення до проблеми; формування позитивної мотивації; вироблення та розвиток навичок адаптивної поведінки.

  1. Учасники.

Визначається цільова група, на яку спрямований тренінг. Саме від скалу цільової групи і залежить зміст тренінгу, відповідно до якого підбираються й методи тренінгу.

  1. Зміст.

Зміст тренінгу визначається із заявленої мети цільової групи.

  1. Методи (обмежені рамковими умовами способи реалізації мети).

  2. Рамкові умови.

При організації, проведенні тренінгу важливе значення мають різні деталі, що можуть серйозно вплинути на ефективність навчання: стан приміщення, у якому проходить тренінг, забезпеченість усіма необхідними матеріалами для проведення тренінгу, час проведення тренінгу, його тривалість тощо.

  1. Тренер. Від умінь тренера, його кваліфікації багато в чому залежить успіх тренінгу і подальшої діяльності його учасників.

 Просвітницький тренінг, перш за все застосовується у навчанні дорослих, тому обовязково має враховувати вікові особливості навчання дорослих.

 Дорослі навчаються ефективно за таких умов:

  1. Коли це особисто потрібно (враховувати потреби, адекватно оцінювати досягнення учасників).

  2. Коли мають досить часу на засвоєння нових знань і умінь (не переобтяжувати програму новим змістом, намагатися не втомлювати учасників, використовувати різноманітні методи, дотримуватися графіку перерв, забезпечити достатньо часу на засвоєння нового матеріалу).

  3. Якщо можуть самостійно планувати свій час та процес навчання

  4. Якщо досягають успіху.

  5. Коли мають можливості випробувати нові знання та тренуватися у застосуванні їх на практиці.

  6. Коли повністю залучені до процесу навчання. Використовувати різноманітні техніки та вправи, які залучають учасників інтелектуально (розв’язання проблем, мозковий штурм, випадки з практики тощо), емоційно (ігри, рольові ігри, обговорення тощо) та фізично (створення предметів, рухові ігри, вправи тощо).

  7. Коли можуть зрозуміти, як використати набуті знання та уміння на практиці (максимально наближати тематику тренінгу до реальних потреб, використовувати як матеріал реальні проблеми учасників, завершувати вправи обговоренням можливого використання набутого досвіду у повсякденному житті тощо).

  8. Якщо створено сприятливе середовище навчання (влаштування позитивного зворотного зв’язку, спеціальних вправ, пояснення перебігу подій на тренінгу тощо).

  9. Коли тренінгові методи, відповідають різним індивідуальним стилям / способам навчання (говорити, писати, малювати, застосовувати ігри і вправи, логічно будувати структуру і зміст висловлювань тощо).

Готуватися до проведення тренінгу доцільно у три послідовні етапи.

Перший етап підготовки – опрацювання змісту тренінгу. Визнаються такі аспектів його проведення як:

 • Мета тренінгу.

 • Попередній досвід та рівень знань учасників тренінгу.

 • Очікувані результати тренінгу.

 • Зміст тренінгу (абсолютно необхідні для учасників знання, корисні знання, бажані знання).

 • Тривалість тренінгового курсу.

 • Методи, що будуть застосовані у ході навчання.

 • Місце проведення тренінгу.

Другий етап – розробка плану проведення занять.

План проведення заняття має містити такі пункти:

  1. Назва тренінгу.

  2. Мета тренінгу.

  3. Очікувані результати.

  4. Характеристика групи учасників.

  5. Назва та зміст заняття.

  6. Основні навчальні методи, які передбачається використати.

  7. Роздаткові матеріали (книги, посібники, тексти, малюнки, таблиці, плакати тощо).

  8. Наочні аудиторні матеріали (малюнки, таблиці, плакати тощо)

  9. Технічне обладнання та апаратура.

  10. Особливі умови проведення тренінгу.

Третій етап підготовки – детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури.

Структура тренінгу

Частина тренінгу

Етапи частин тренінгу

Рекомендована тривалість етапів, % загального часу

Вступна

Вступ

5

Знайомство

5

Очікування

5

Правила

5

Основна

Оцінка рівня поінформованості про проблему

5-10

Актуалізація проблеми

10-30

Пошук шляхів вирішення, отримання інформації

20-40

Розвиток практичних навичок

20-60

Завершальна

Рефлексі та завершення роботи

5

Співвідношення етапів тренінгу залежить від цілей тренінгу, цільової групи, тривалості тренінгу та рівня підготовленості групи.

Література

 1. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: Учебно-методическое пособие. – М.: Ось-89, 2002. – 224 с.

 2. Вачков И.В. Основы группового тренинга. Психотехники: учебное пособие. – М.: Ось-89, 2001. – 224 с.

 3. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструмент действия. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 80 с.

 4. Технологія тренінгу / Упор.: О.Главник, Г.Бевз / За заг. ред. С.Максименко. – К.: Главник, 2005. – 112 с.

Людмила Москаленко, старший викладач кафедри психології ПНПУ ім.В.Г.Короленка

Поделиться в соц. сетях

googlebuzz ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
googleplus ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
livejournal ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
mailru ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
odnoklassniki ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
yandex ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>